Akt o kybernetické odolnosti

EU Cyber Resilience Act

Bezpečnější digitální produkty díky novému nařízení EU Cyber Resilience Act.

Kybernetická bezpečnost se stává stále naléhavějším tématem nejen v pracovním prostředí, ale i v domácnostech. V reakci na tyto hrozby Evropská unie vypracovala předběžný návrh „Cyber Resilience Act“ – Nařízení o kybernetické odolnosti. Tento návrh přináší klíčové požadavky na kybernetickou bezpečnost, které ovlivní projektování, vývoj, výrobu a dodávku hardwarových a softwarových produktů. 

Důležité je však zdůraznit, že se jedná pouze o předběžný návrh nařízení. Po schválení a nabytí účinnosti tohoto nařízení bude následovat tříleté období, během kterého výrobci budou mít čas přizpůsobit své procesy a produkty novým kybernetickým bezpečnostním standardům.  

Cílem nařízení zůstává zajistit, aby zařízení, jako jsou ledničky, televizory a další spotřebiče tzv. „IoT“ (internet of things), byla bezpečná po celou dobu svého životního cyklu. Toto opatření má přispět k výraznému zlepšení kybernetické bezpečnosti těchto zařízení a minimalizaci rizik spojených s jejich užíváním. 

Přijetí tohoto nařízení by mělo také usnadnit spotřebitelům výběr bezpečných produktů a zvýšit transparentnost ohledně bezpečnosti hardwaru a softwaru. Současně bude hrát klíčovou roli v překlenutí mezer v existující legislativě týkající se kybernetické bezpečnosti a sjednocení právních předpisů v rámci celé Evropské unie. 

Celkově lze říci, že „Cyber Resilience Act“ představuje krok směrem k posílení kybernetické bezpečnosti v moderní společnosti a snaží se posílit ochranu spotřebitelů a firem v této oblasti. 

Přehlednou infografiku najdete zde.

Další články

V době, kdy kyberhrozby stále více ohrožují finanční sektor, přichází DORA – regulace, která má změnit způsob, jakým finanční instituce řídí především digitální rizika.  Nařízení o digitální provozní odolnosti (Digital Operational...
Bezpečnější digitální produkty díky novému nařízení EU Cyber Resilience Act. Kybernetická bezpečnost se stává stále naléhavějším tématem nejen v pracovním prostředí, ale i v domácnostech. V reakci na tyto hrozby...
Umělá inteligence (AI) – perfektní nástroj, nebo dvousečná zbraň?  Stejně jako každý moderní obor, i oblast kybernetické bezpečnosti musí nevyhnutelně „jít s dobou“ – a jedním z největších trendů posledních měsíců je...

Newsletter

Chcete mít jistotu, že Vaše firma je chráněna před kybernetickými hrozbami a zároveň být v souladu s platnou legislativou? Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte praktické rady od našich konzultantů s právním vzděláním.

EMAIL