NIS2

Na konci roku 2024 přichází pro tisíce českých firem změny v řízení kybernetické bezpečnosti. Nová směrnice EU tzv. NIS2 (Networks & Information Systems directive) nastavuje postupy a pravidla pro vybrané podniky (dle odvětví, velikosti atd.).

Pomůžeme Vám v celém procesu zavedení kyberbezpečnosti ve Vaší společnosti od úvodní analýzy, přes implementaci, audit, po outsourcing manažera kybernetické bezpečnosti.

Více o NIS2 se dočtete také na našem blogu nebo si poslechnete na jednom z našich webinářů. 

Co je to NIS2?

Nové předpisy o kybernetické bezpečnosti přinášejí hlavně rozšíření povinností na velký počet subjektů, kterých se povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů nedotýkají. Nově budou tedy tyto povinnosti dopadat na každý subjekt, který vykonává jednu z tzv. „regulovaných služeb“ a zároveň je „velkým“ nebo „středním“ podnikem podle doporučení Evropské Komise nebo bude spadat pod výjimky určenými Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Mezi takto ovlivněné oblasti bude patřit například zdravotnictví, potravinářství, výroba, chemický průmysl a mnohé další. Změny se tedy budou týkat jak soukromého, tak veřejného sektoru.
Návrh nové legislativy zavádí pro cílové subjekty řadu nových povinností. Mezi ty nejvýznamnější patří například odpovědnost vedoucích orgánů za přijatá opatření v oblasti kyberneticko-informační bezpečnosti, povinnost těchto orgánů účastnit se pravidelných školení, povinnost zavádění bezpečnostních opatření, povinnost hlášení kyberbezpečnostních incidentů, provádění protiopatření a mnohá další. Součástí opatření pro některé subjekty by mělo být také posouzení a řízení bezpečnostních rizik vyplývajících z dodavatelských řetězců a dodavatelských vztahů.

Vztahují se na Vaši společnost změny, které přináší směrnice NIS2?

Zjistíte sami v našem průvodci. Urči.se ↗

Proč si vybrat nás?

Zajistíme Vám kompletní služby, která Vám pomohou se v problematice NIS2 pohybovat.

Prvním krokem spolupráce je provedení tzv. gap analýzy, jejíž cílem je ověření situace ve Vaší společnosti a případný plán dalších kroků a opatření, které je nutné ve Vaší společnosti zavést pro případný budoucí soulad s legislativou. Získáte tak ucelený přehled, který Vám usnadní plánovaní dílčích kroků a rozpočtů na požadovaná opatření.

Pomůžeme Vám s identifikací režimu, do kterého Vaše společnost spadá a pomůžeme ve Vaší společnosti nastavit bezpečnostní opatření tak, aby byla v souladu s požadavky zákona. Zajistíme povinná školení vedoucích orgánů a případná školení zaměstnanců pro maximální eliminaci bezpečnostních rizik. A ve neposlední řadě posoudíme bezpečnostní rizika Vašich dodavatelských řetězců.

Vedle analýzy, implementace, vytvoření dokumentace, auditu atd. nabízíme také služby outsourcingu manažera kybernetické bezpečnosti, který je certifikovaným odborníkem a vystudovaným právníkem s maximálním přehledem ohledně aktuální situace transpozice NIS2 do lokální legislativy a je schopný pružně reagovat a uzpůsobovat navrhovaná řešení tak, aby byla pro Vaši společnost přínosná a v souladu s platnou legislativou.

Kontaktujte nás a získejte svůj deštník proti kybernetickým hrozbám!

Pomůžeme Vám vytvořit základy, principy a dokumentaci pro efektivní zabezpečení. Naučíme Vás, jak rozumět a spoléhat se na Vaše zabezpečení v případě incidentů, aby mělo preventivní charakter a neochromilo provoz.

Nejnovější články

V čtvrtek 4. dubna se Legislativní rada vlády vyjádřila k Novému návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a doporučila jeho přepracování. Dle dostupných zdrojů směřovala kritika zejména vůči zakotvení povinností pro poskytovatele regulovaných

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti má být účinný začátkem příštího roku 2025, v českém právním řádu zakotvuje povinnosti a pravidla, která požaduje směrnice NIS2.  Aby si organizace mohla odpovědět na

V posledním lednovém týdnu byla zveřejněná nová verze konceptu CSF2 (Cyber Security Framework 2) od americké organizace NIST (National Institute for Standards and Technology), která je známá především svým monitoringem kritických

Newsletter

Chcete mít jistotu, že Vaše společnost je chráněna před kybernetickými hrozbami a zároveň být v souladu s platnou legislativou? Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte praktické rady od našich konzultantů s právním vzděláním.

EMAIL