NIS2

Na podzim 2024 přichází pro tisíce českých firem změny v řízení kybernetické bezpečnosti. Nová směrnice EU tzv. NIS2 (Networks & Information Systems directive) nastavuje postupy a pravidla pro vybrané podniky (dle odvětví, velikosti atd.).

Pomůžeme Vám v celém procesu zavedení kyberbezpečnosti ve Vaší společnosti od úvodní analýzy, přes implementaci, audit, po outsourcing manažera kybernetické bezpečnosti.

Co je to NIS2?

Nové předpisy o kybernetické bezpečnosti přinášejí hlavně rozšíření povinností na velký počet subjektů, kterých se povinnosti vyplývající z aktuálních předpisů nedotýkají. Nově budou tedy tyto povinnosti dopadat na každý subjekt, který vykonává jednu z tzv. „regulovaných služeb“ a zároveň je „velkým“ nebo „středním“ podnikem podle doporučení Evropské Komise nebo bude spadat pod výjimky určenými Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Mezi takto ovlivněné oblasti bude patřit například zdravotnictví, potravinářství, výroba, chemický průmysl a mnohé další. Změny se tedy budou týkat jak soukromého, tak veřejného sektoru.
Návrh nové legislativy zavádí pro cílové subjekty řadu nových povinností. Mezi ty nejvýznamnější patří například odpovědnost vedoucích orgánů za přijatá opatření v oblasti kyberneticko-informační bezpečnosti, povinnost těchto orgánů účastnit se pravidelných školení, povinnost zavádění bezpečnostních opatření, povinnost hlášení kyberbezpečnostních incidentů, provádění protiopatření a mnohá další. Součástí opatření pro některé subjekty by mělo být také posouzení a řízení bezpečnostních rizik vyplývajících z dodavatelských řetězců a dodavatelských vztahů.

Vztahují se na Vaši společnost změny, které přináší směrnice NIS2?

Zjistíte sami v našem průvodci. Urči.se ↗

Proč si vybrat nás?

Zajistíme Vám kompletní služby, která Vám pomohou se v problematice NIS2 pohybovat.

Prvním krokem spolupráce je provedení tzv. gap analýzy, jejíž cílem je ověření situace ve Vaší společnosti a případný plán dalších kroků a opatření, které je nutné ve Vaší společnosti zavést pro případný budoucí soulad s legislativou. Získáte tak ucelený přehled, který Vám usnadní plánovaní dílčích kroků a rozpočtů na požadovaná opatření.

Pomůžeme Vám s identifikací režimu, do kterého Vaše společnost spadá a pomůžeme ve Vaší společnosti nastavit bezpečnostní opatření tak, aby byla v souladu s požadavky zákona. Zajistíme povinná školení vedoucích orgánů a případná školení zaměstnanců pro maximální eliminaci bezpečnostních rizik. A ve neposlední řadě posoudíme bezpečnostní rizika Vašich dodavatelských řetězců.

Vedle analýzy, implementace, vytvoření dokumentace, auditu atd. nabízíme také služby outsourcingu manažera kybernetické bezpečnosti, který je certifikovaným odborníkem a vystudovaným právníkem s maximálním přehledem ohledně aktuální situace transpozice NIS2 do lokální legislativy a je schopný pružně reagovat a uzpůsobovat navrhovaná řešení tak, aby byla pro Vaši společnost přínosná a v souladu s platnou legislativou.

Umíme to jednoduše a kvalitně

Zde uvádíme krátké ukázky toho, že složité věci nemusí být vždy ty správné. Důležité je, abyste pravidlům a principům rozuměli, aby byly jasné a mohli jste se na ně spolehnout.

Před

Po

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sapien pretium facilisi blandit vitae, placerat euismod massa curabitur. Hendrerit amet, nunc turpis sit sed viverra quam ipsum libero. Ipsum a, massa elementum et at sit nisl, magna. Diam quis ac id fermentum ac pharetra pellentesque. Donec fermentum blandit vel molestie. Mattis lectus risus sed fames massa dui. A sit turpis nibh sed. Enim eu non ut vel, ornare metus, ullamcorper amet condimentum.

Tortor pharetra vitae tincidunt faucibus lectus. Urna, nulla aliquet quisque at faucibus placerat non amet, fermentum. In ultrices velit tempus at magna cras orci. Facilisis neque massa, et ut lacus. Et pellentesque fusce sed pharetra, arcu orci. Aliquam parturient euismod elit nunc, sem. Viverra condimentum sagittis velit quis iaculis neque. Sociis odio habitant odio quis arcu sit diam urna.

Nam a ut id at eget gravida. Sed ullamcorper sit nunc porttitor lacus. Nulla lobortis orci, fringilla pretium, diam volutpat eget accumsan magnis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sapien pretium facilisi blandit vitae, placerat euismod massa curabitur. Hendrerit amet, nunc turpis sit sed viverra quam ipsum libero. Ipsum a, massa elementum et at sit nisl, magna. Diam quis ac id fermentum ac pharetra pellentesque. Donec fermentum blandit vel molestie. Mattis lectus risus sed fames massa dui. A sit turpis nibh sed. Enim eu non ut vel, ornare metus, ullamcorper amet condimentum.

Tortor pharetra vitae tincidunt faucibus lectus. Urna, nulla aliquet quisque at faucibus placerat non amet, fermentum. In ultrices velit tempus at magna cras orci. Facilisis neque massa, et ut lacus. Et pellentesque fusce sed pharetra, arcu orci. Aliquam parturient euismod elit nunc, sem. Viverra condimentum sagittis velit quis iaculis neque. Sociis odio habitant odio quis arcu sit diam urna.

Nam a ut id at eget gravida. Sed ullamcorper sit nunc porttitor lacus. Nulla lobortis orci, fringilla pretium, diam volutpat eget accumsan magnis.

Kontaktujte nás a získejte svůj deštník proti kybernetickým hrozbám!

Pomůžeme Vám vytvořit základy, principy a dokumentaci pro efektivní zabezpečení. Naučíme Vás, jak rozumět a spoléhat se na Vaše zabezpečení v případě incidentů, aby mělo preventivní charakter a neochromilo provoz.

Kontaktujte nás a získejte svůj deštník proti kybernetickým hrozbám!

Pomůžeme Vám vytvořit základy, principy a dokumentaci pro efektivní zabezpečení. Naučíme Vás, jak rozumět a spoléhat se na Vaše zabezpečení v případě incidentů, aby mělo preventivní charakter a neochromilo provoz.

Nejnovější články

Role AI v kybernetické bezp...
Stejně jako každý moderní obor, i oblast kybernetické bezpečnosti musí nevyhnutelně „jít s dobou“ – a jedním z největších trendů posledních měsíců je právě umělá inteligence, její využití a zpřístupnění veřejnosti. Například...
Crime as a service aneb esh...
Význam moderních technologií v našem životě je dnes skutečně enormní. Každý z nás našel způsob, jak se změnám, které technologie do našeho života přináší přizpůsobit – stejně tak ale udělali i zločinci....
Únik dat obsahujících genet...
Společnost 23andMe je americká korporace obchodovaná na burze. Její byznys se zaměřuje na osobní genomiku a biotechnologie. Nejznámějším produktem společnosti je poskytování genetických testů koncovým zákazníkům, kterým je na základě...

Newsletter

Chcete mít jistotu, že Vaše společnost je chráněna před kybernetickými hrozbami a zároveň být v souladu s platnou legislativou? Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte praktické rady od našich konzultantů s právním vzděláním.

EMAIL